Komisja Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK dnia 14.02.2016 powołała  Zespół ds.  TREC PTTK w składzie:

Inga Klaybor-Romańska – przewodnicząca zespołuzesp

Sławomir Nafalski

Anna Kostka

Joanna Strawińska-Senicic

     

 

Powołany zespół zajmować się będzie:

1. Regulaminem TREC PTTK
2. Promocją zawodów TREC PTTK (informacja w kalendarzu imprez na stronie internetowej, na facebook'u TREC PTTK, publikacje i inne działania promocyjne)
3. Szkoleniem sędziów i organizatorów TREC PTTK

4. Weryfikacją uprawnień sędziowskich
5. Szkoleniem wykładowców oraz standaryzacją prowadzonych szkoleń i wykorzystywanych materiałów szkoleniowych.
6. Wsparciem merytorycznym dla sędziów i organizatorów TREC PTTK
7. Koordynacją rozgrywanych zawodów oraz szkoleń

8. Wsparciem dla stajni i ośrodków jeździeckich zainteresowanych dyscypliną TREC PTTK.
9. Rozwojem dyscypliny TREC PTTK w Polsce.


Zapraszamy na stronę  poświęconą dyscyplinie TREC PTTK w Polsce