PROGRAM  RAMOWY KURSU ZNAKARZY

SZLAKÓW DO TURYSTYKI JEŹDZIECKIEJ PTTK 

 

I        Szkolenie podstawowe ( 10 godz.):

 1. Przepisy prawne dotyczące szlaków turystycznych                                             1 godz.
 2. Rola i funkcja szlaku turystycznego                                                                     1 godz
 3. Instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTK                                          1 godz.
 4. Zasady prowadzenia prac znakarskich                                                                  2 godz.
 5. Urządzenia informacyjne na szlakach                                                                   1 godz.
 6. Materiały i technologie w pracach znakarskich                                                     2 godz.
 7. Umiejętność posługiwania się techniką GPS                                                        1 godz.
 8. Organizacja znakowania w PTTK (kartoteka, aktualizowanie danych)               1 godz.

II       Szkolenie specjalistyczne ( 10 godz.)

 1. Projektowanie lokalizacji znaków na nowym szlaku na terenie leśnym               1 godz
 2. Zasady znakowania szlaków prowadzących wzdłuż innych szlaków PTTK       1 godz
 3. Jazda konna po drogach publicznych w t.zw. kodeksie drogowym                     1 godz.
 4. Znakowanie szlaków prowadzących po drogach dla pojazdów samochod.        1 godz
 5. Bezpieczeństwo turysty konnego na szlaku                                                   1 godz
 6. Zajęcia praktyczne w warsztacie (przygotowanie szablonów)                             1 godz.
 7. Zajęcia praktyczne w terenie (znakowanie nowego szlaku)                                 4 godz

 

Cały kurs obejmuje 20 godzin zajęć ( w tym 15 godzin zajęć teoretycznych i 5 godzin zajęć praktycznych). Program kursu przewiduje przygotowanie znakarza szlaków do turystyki jeździeckiej – osoby potrafiącej samodzielnie rozmieścić i namalować znaki na szlaku PTTK do turystyki jeździeckiej, lub odnowić istniejący szlak PTTK do turystyki jeździeckiej. Dla osób posiadających uprawnienia znakarzy szlaków PTTK (pieszych lub rowerowych)  przewidziana jest jedynie druga część kursu – część specjalistyczna.

Program kursu nie przewiduje szkolenia w zakresie projektowania przebiegu nowego szlaku, bowiem zdaniem Komisji osoba projektująca przebieg nowego szlaku do turystyki jeździeckiej powinna być przede wszystkim doświadczonym przodownikiem turystyki jeździeckiej, natomiast umiejętności praktycznego znakowania szlaków, czyli umiejętności znakarza nie są niezbędne do poprawnego merytorycznie zaprojektowania przebiegu nowego szlaku do turystyki jeździeckiej.