PROGRAM  RAMOWY

 KURSU PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI JEŹDZIECKIEJ PTTK

 

 I        Egzamin kwalifikacyjny jeździecki (praktyczny)      

II       Wykłady (60 godz.):

 1. Historia, struktura i tradycje PTTK                                                                           2 godz
 2. Historia jeździectwa; tradycje Jazdy Polskiej                                                            2 godz
 3. Turystyka jeździecka i inne formy turystyki kwalifikowanej                                               1 godz
 4. Regulaminy i odznaki w turystyce jeździeckiej, dokumentowanie wycieczek                      2 godz
 5. Szlaki do turystyki jeździeckiej; oznakowanie innych szlaków turystycznych                     2 godz
 6. Terenoznawstwo; podstawy kartografii, posługiwanie się mapami                           2 godz
 7. Planowanie wycieczki konnej; pokonywanie przeszkód naturalnych i cywilizacyjnych      1 godz
 8. Podział Polski na regiony;                                                                                         2 godz
 9. Krajoznawstwo, w tym ochrona przyrody, ochrona zabytków                                             2 godz
 10. Jeździectwo ; przygotowanie koni do turystyki, rekreacji oraz do sportu                              4 godz
 11. Rekreacja konna i różne inne formy użytkowania koni (turniej rycerski, bieg św. Huberta,  ścieżka huculska, konna impreza na orientację, TREC, skiring, ski-skiring,             kulig, pokazy kawaleryjskie i kaskaderskie, inscenizacje historyczne, inne)           3 godz
 12. Styl West oraz naturalne metody pracy z koniem                                                                 3 godz
 13. Sprzęt jeździecki i rajdowy, konserwacja i naprawa                                                 2 godz
 14. Metodyka i organizacja zajęć jeździeckich dla początkujących i zaawansowanych             4 godz
 15. Zagadnienia bezpieczeństwa w czasie zajęć jeździeckich, na rajdach oraz w stajni              4 godz
 16. Ogólne wiadomości o koniu (anatomia, wady budowy wpływające na użytkowość,                       zmysły koni, instynkt stadny, rasy, identyfikacja koni, żywienie)                           4 godz
 17. Utrzymanie koni  - zasady bezpieczeństwa (stajnia, pastwisko, wybieg, popas)                   2 godz
 18. Pielęgnacja konia ( w tym pielęgnacja kopyt i zasady podkuwania)                         2 godz
 19. Weterynaria (rozpoznawanie pierwszych objawów chorób, podstawowe zabiegi weteryn.

 pierwsza pomoc, zapobieganie chorobom - szczepienia i odrobaczanie)                            4 godz

 1. Anatomia i fizjologia człowieka,                                                                              2 godz
 2. Pierwsza pomoc przedmedyczna (wykład i demonstracja)                                       4 godz
 3. Higiena i strój jeździecki                                                                                           1 godz
 4. Podstawowe zagadnienia z psychologii i pedagogiki                                                2 godz
 5. Jazda konna i prowadzenie konia po drogach publicznych i leśnych           .                       1 godz
 6. Odpowiedzialność cywilna i karna przodownika, instruktora, właściciela konia i                właściciela ośrodka jeździeckiego; ubezpieczenia OC , NNW i majątkowe.         2 godz

III        Praktyka Jeździecka (25 godz.)

 1. Przygotowanie konia do jazdy                                                                                              2 godz
 2. Zajęcia jeździeckie na ujeżdżalni                                                                              8 godz
 3. Prowadzenie zajęć na lonży                                                                                      4 godz
 4. Prowadzenie zajęć na ujeżdżalni                                                                              5 godz
 5. Zajęcia jeździeckie w terenie                                                                                    6 godz

IV        Egzamin końcowy teoretyczny oraz praktyczny

V   30-dniowy staż w ośrodku jeździeckim stażowym zatwierdzonym przez Komisję Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK lub Komisję Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK. W ramach stażu absolwent kursu uczestniczy w dziesięciu wycieczkach konnych w charakterze przodownika-stażysty (około 30 godz.), prowadzi naukę jazdy pod kierunkiem opiekuna, oraz uczestniczy w zajęciach szkoleniowych z jazdy konnej (20 godz.) prowadzonych przez  przodownika.       

 

Cały kurs I stopnia obejmuje zatem 135 godzin zajęć ( w tym 60 godzin zajęć teoretycznych i 75 godzin zajęć praktycznych - 25 godzin praktyki jeździeckiej na kursie plus 30 godzin praktyki na wycieczkach jako przodownik-stażysta plus 20 godzin jazdy konnej szkoleniowej na stażu).