PROGRAM RAMOWY

KURSU INSTRUKTORÓW TURYSTYKI JEŹDZIECKIEJ

 Na podstawie Regulaminu Przodowników i Instruktorów Turystyki Jeździeckiej PTTK zatwierdzonego przez ZG PTTK w listopadzie 2015 roku, Komisja uchwala następujące zasady organizacji kursu dla Instruktorów Turystyki Jeździeckiej PTTK:

Kurs może odbyć się za zgodą Komisji w ośrodku jeździeckim wskazanym przez Komisję w formie uchwały. Uczestnikiem kursu może być przodownik turystyki jeździeckiej z co najmniej dwuletnim stażem, posiadający srebrną odznakę turystyki jeździeckiej PTTK (nizinnej lub górskiej) oraz co najmniej średnie wykształcenie.

 

I Zajęcia seminaryjne lub wykłady: (15 godzin)

 1. Historia i struktura PTTK ; metodyka szkolenia w zakresie zdobywania odznak turystyki jeździeckiej PTTK i uprawnień przodownika (2 godz)
 2. Projektowanie i znakowanie szlaków do turystyki jeździeckiej (1 godz.)
 3. Terenoznawstwo; podstawy kartografii, posługiwanie się mapami i urządzeniami GPS (1 godz.)
 4. Planowanie rajdu konnego; pokonywanie przeszkód naturalnych i cywilizacyjnych; przygotowanie i zasady odbywania biwaków. (2 godz.)
 5. Dobór i przygotowanie (trening) koni do rajdów turystycznych. (2 godz.)
 6. Zagadnienia bezpieczeństwa w czasie rajdów i wycieczek konnych. (1 godz)
 7. Pierwsza pomoc przedmedyczna (teoria i praktyka) (3 godz.)
 8. Jazda konna i prowadzenie konia po drogach publicznych (2 godz.) .
 9. Odpowiedzialność cywilna i karna przodownika, instruktora, właściciela konia i właściciela ośrodka jeździeckiego; ubezpieczenia OC , NNW i majątkowe. (1 godz)

 

II Praktyka Jeździecka (minimum 20 godz)

 1. Zajęcia jeździeckie na ujeżdżalni – płynne i poprawne wykonywanie elementów jazdy ujeżdżeniowej wg schematu przejazdu zatwierdzonego przez Komisję, zakończone egzaminem praktycznym ujeżdżeniowym.
 2. Zajęcia jeździeckie w terenie: pokonywanie toru w typie „ścieżki huculskiej” w tym przejazdy przez wodę i skoki przez przeszkody terenowe o wysokości do 70 cm; ponad to prowadzenie konia jucznego (luzaka) przez co najmniej 30 minut.
 3. Zajęcia jeździeckie w terenie – udział w rajdzie szkoleniowym dwudniowym (z biwakiem) lub trzydniowym (z dwoma biwakami), W ramach rajdu każdy uczestnik kursu co najmniej na jednym etapie prowadzi grupę, oraz co najmniej na jednym etapie zamyka grupę jeźdźców. Rajd jest jednocześnie egzaminem praktycznym z umiejętności prowadzenia grupy jeźdźców w terenie.

III Egzamin końcowy teoretyczny (krajoznawczy ze swojego Regionu i hipologiczy)

IV Staż w ośrodku jeździeckim stażowym zatwierdzonym przez Komisję Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK lub Komisję Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK. W ramach stażu absolwent kursu uczestniczy w trzech rajdach dwudniowych lub dłuższych w charakterze przodownika-stażysty, oraz przebywa szlak konny wskazany przez Komisję lub opiekuna stażysty, dokumentując stan szlaku w formie pisemnej.