Warunki jakie powinien spełniać ośrodek jeździecki, aby zostać uznanym przez Komisję Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego PTTK jako „Ośrodek Stażowy” są następujące:

  1. Ośrodek jeździecki regularnie współpracuje z Przodownikiem Turystyki Jeździeckiej PTTK II stopnia lub z Instruktorem-Wykładowcą Turystyki Jeździeckiej.
  2. Ośrodek jeździecki dysponuje co najmniej sześcioma końmi przygotowanymi do pracy pod siodłem.
  3. Lokalizacja ośrodka jeździeckiego umożliwia odbywanie wycieczek konnych po okolicy.
  4. Ośrodek jeździecki prowadzi działalność umożliwiającą zdobywanie odznak turystyki jeździeckiej PTTK. W szczególności ośrodek organizuje dla swoich klientów spacery po okolicy, wycieczki lub rajdy.
  5. Ośrodek dysponuje ujeżdżalnią umożliwiającą prowadzenie nauki jazdy konnej dla początkujących.
  6. Ośrodek dysponuje miejscem noclegowym albo może zapewnić stażyście bezpłatne noclegi w pobliżu ośrodka.
  7. Ośrodek umożliwia stażyście samodzielne przygotowanie posiłków albo zlokalizowany jest w sąsiedztwie punktu gastronomicznego albo właściciel ośrodka gwarantuje pełne wyżywienie po kosztach produktów.

Ośrodek spełniający powyższe warunki uchwałą Komisji Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK zostanie wpisany na listę Ośrodków Stażowych Turystyki Jeździeckiej PTTK. Uznanie ważne jest dwa lata, ale może zostać wycofane w sytuacji, gdy ośrodek przestanie spełniać ustalone przez Komisję w/w warunki, albo na podstawie uzasadnionych skarg stażystów. Przedłużenie wpisu ośrodka stażowego odbywa się na wniosek  zainteresowanego ośrodka.

Ostateczna decyzja o uznaniu ośrodka stażowego oraz ostateczna interpretacja powyższych zasad należy do Komisji Turystki Jeździeckiej.

Ośrodek Stażowy powinien być oznaczony tabliczką informacyjną Ośrodka Stażowego.