Uchwała Komisji Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK nr 4/2006

 z dnia 14.06.2006

ZASADY AFILIACJI OŚRODKÓW TURYSTYKI JEŹDZIECKIEJ

Warunki jakie powinien spełniać ośrodek jeździecki, aby zostać afiliowanym przez Komisję Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego do PTTK są następujące:

  1. Ośrodek jeździecki jest własnością lub współwłasnością przodownika turystyki jeździeckiej, albo ośrodek regularnie współpracuje z przodownikiem turystyki jeździeckiej (podpisana umowa o pracę albo umowa o współpracy).
  2. Ośrodek jeździecki dysponuje co najmniej trzema końmi przygotowanymi do pracy pod siodłem.
  3. Lokalizacja ośrodka jeździeckiego umożliwia odbywanie wycieczek konnych po okolicy.
  4. Ośrodek jeździecki prowadzi działalność umożliwiającą zdobywanie odznak turystyki jeździeckiej PTTK.
  5. W ośrodku jeździeckim znajduje się szczegółowa mapa okolicy oraz informacja o pobliskich obiektach krajoznawczych .

Ośrodek spełniający powyższe warunki uchwałą Komisji Turystyki Jeździeckiej zostanie wpisany na listę Ośrodków Turystyki Jeździeckiej afiliowanych do PTTK i będzie upoważniony do oznaczenia tablicą informacyjną z logo PTTK. Afiliacja jest bezterminowa, ale może zostać wycofana na podstawie uzasadnionych skarg turystów. Lista ośrodków afiliowanych będzie umieszczana na stronie internetowej Komisji Turystyki Jeździeckiej na portalu PTTK.