1. Szkoła Rycerska Oddziału PTTK, Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, tel.56 6832466, www.zamekgolub.pl, przodownik Piotr Kwiatkowski, data wpisu: 18.01.2007
2. „Klub Jeździecki PONY”, Wólka Pracka, woj. mazowieckie, tel. 695 512 374, www.kj-pony.pl, przodownicy: Sylwia i Jan Ruta, data wpisu 18.05.2007
3. "Majdan" Agroturystyczne Gospodarstwo Ekologiczne , Majdan, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4257206, www.konikipolskie-majdan.pl, przodownicy:Sławomir, Marta i Maria Niedbalscy data wpisu 19.05.2008
4. "Stajnia Pancho", Laskownica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 601 679 966, www.stajniapancho.pl, przodownikJakub Ciemnoczołowski, data wpisu: 13.09.2010
5. Gospodarstwo Pomocnicze „Bukowisko” ,Supraśl. woj. podlaskie, www.bukowisko.com.pl , przodownicy: Joanna Sokólska, Hanna Siekierska, Ewa Zielenkiewicz, Helena Pruszyńska,.data wpisu 13.11.2010
6. „Stadnina Koni Huculskich, Gospodarstwo Agroturystyczne”, Antoniów, woj. łódzkie, tel. 602 518 890, www.skhantoniow,pl, przodownicy: Danuta, Andrzej i Michał Ruta, data wpisu 12.04.2011
7. "Stajnia Largo" Brzeziny, woj. łódzkie, tel. 605 433 428, www.stajnialargo.plHYPERLINK "http://www.stajnialargo.pl/" , , przodownik: Wojciech Adamczyk, data wpisu 06.12.2013
8. „Ranczo u Noego” Piaski, woj. łódzkie, tel. 602 471 279, www.ranczounoego.pl , przodownik: Mirosław Stańczyk, data wpisu: 14.03.2015
9. Stajnia Stara Dąbrowa" Pęczniew, woj. łódzkie, tel.607 302 010, www.stajnia-stara-dabrowa.pl, przodowncy: Dariusz i Izabela Domagała, data wpisu 14.03.2015
10. „Stadnina Koni Kurki – TREC PTTK”, Kurki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 509 931 439, www.stadninakurki.pl, przodownik: Inga Klaybor-Romańska data wpisu: 14.03.2015 .