Wybrani na KKAJ w Golubiu-Dobrzyniu w marcu 2014 roku.

Uchwałą z dnia 08.02.2017 przyjęta została rezygnacja kol. Wiesława Ołowskiego, którego miejsce drogą głosowania zajęła Inga Klaybor-Romańska.

  1. Andrzej Ruta  -Antoniów O/PTTK Piotrków Trybunalski- przewodniczący
  2. Mirosław Stańczyk - Piaski O/PTTK Łowicz - v-przewodniczący
  3. Piotr Kwiatkowski - O/PTTK Golub-Dobrzyń - V-przewodniczący
  4. Grażyna Murawska - O/PTTK  Mazowsze w Warszawie - sekretarz
  5. Wojciech Adamczyk -   Brzeziny k/ Łodzi
  6. Jakub Ciemnoczołowski - Laskownica  O/PTTK Golub-Dobrzyń
  7. Sławomir Niedbalski - Majdan O/PTTK Warmińsko-Mazurski w  Olsztynie -
  8. Joanna Sokólska - Supraśl O/PTTK Białystok
  9. Inga Klaybor-Romańska - Kurki O/PTTK Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

IMG_4427.JPG

Fot. Grażyna Orłowska-Rybicka

Stoją od lewej: S.Niedbalski, M.Stańczyk, P. Kwiatkowski, G. Murawska, J. Ciemnoczołowski, W. Adamczyk, A. Ruta, W. Ołowski