Wybrani na KKAJ w Golubiu-Dobrzyniu w marcu 2018 roku.

 1. Jakub Ciemnoczołowski - Laskownica O/PTTK Golub-Dobrzyń - przewodniczący
 2. Mirosław Stańczyk - Piaski O/PTTK Łowicz - v-ce przewodniczący
 3. Joanna Strawińska-Senicic - Warszawa O/PTTK Warmińsko-Mazurski Olsztynie - v-ce przewodnicząca
 4. Anna Kostka - Pelnik O/PTTK Warmińsko-Mazurski w Olsztynie- sekretarz
 5. Sławomir Nafalski - Pajtuny O/PTTK Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 6. Małgorzata Maciejewska - Strzembowo O/PTTK Nowy Dwór
 7. Karolina Szurmak - Warszkowo O/PTTK Słupsk
 8. Zofia Bień - Krzyżówki O/PTTK Kalisz
 9. Inga Klaybor-Romańska - Kurki O/PTTK Warmińsko-Mazurski w Osztynie

KKAJ 2018

Fot. Maria Niedbalska

Od lewej: Zofia Bień, Joanna Strawińska-Senicic, Anna Kostka, Karolina Szurmak, Inga Klaybor-Romańska, Małgorzata Maciejewska, Mirosław Stańczyk, Sławomir Nafalski, Jakub Ciemnoczołowski


Wybrani na KKAJ w Golubiu-Dobrzyniu w marcu 2014 roku.

Uchwałą z dnia 08.02.2017 przyjęta została rezygnacja kol. Wiesława Ołowskiego, którego miejsce drogą głosowania zajęła Inga Klaybor-Romańska.

 1. Andrzej Ruta  -Antoniów O/PTTK Piotrków Trybunalski- przewodniczący
 2. Mirosław Stańczyk - Piaski O/PTTK Łowicz - v-przewodniczący
 3. Piotr Kwiatkowski - O/PTTK Golub-Dobrzyń - V-przewodniczący
 4. Grażyna Murawska - O/PTTK  Mazowsze w Warszawie - sekretarz
 5. Wojciech Adamczyk -   Brzeziny k/ Łodzi
 6. Jakub Ciemnoczołowski - Laskownica  O/PTTK Golub-Dobrzyń
 7. Sławomir Niedbalski - Majdan O/PTTK Warmińsko-Mazurski w  Olsztynie -
 8. Joanna Sokólska - Supraśl O/PTTK Białystok
 9. Inga Klaybor-Romańska - Kurki O/PTTK Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

IMG_4427.JPG

Fot. Grażyna Orłowska-Rybicka

Stoją od lewej: S.Niedbalski, M.Stańczyk, P. Kwiatkowski, G. Murawska, J. Ciemnoczołowski, W. Adamczyk, A. Ruta, W. Ołowski