Zapraszamy wszystkich przodowników turystyki jeździeckiej PTTK, absolwentów kursów, którzy dotychczas nie zaliczyli stażów przodownickich, przedstawicieli klubów turystyki jeździeckiej PTTK i inne osoby zainteresowane współpracą z Komisją Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK. Tegoroczny Sejmik Przodowników Turystyki Jeździeckiej PTTK odbędzie się w Golubiu-Dobrzyniu w sobotę 1-go kwietnia. Rozpoczęcie Sejmiku planowane jest o godzinie 13.00 w refektarzu na terenie Zamku.

Czytaj więcej: 2017.04.01 - Sejmik Przodowników Turystyki Jeździeckiej PTTK - ZAPOWIEDŹ