Na zamku w Golubiu-Dobrzyniu 8.02.2017r odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.
Uczestniczyli w nim: Andrzej Ruta, Piotr Kwiatkowski, sławek Niedbalski, Mirek
Stańczyk, Jakub Ciemnoczołowski oraz Inga Klaybor-Romańska i Anna Niedbalska.

Decyzją Komisji, nowe ośrodki otrzymały afiliację PTTK, „Ranczo Ostrowite” oraz „Rancho Navacho”.

Na wniosek Ingi Klaybor-Romańskiej Komisja zatwierdziła powiększenie Zespołu ds. TREC o Joannę Strawińską-Senicic. Złożono również wniosek do ZG PTTK o nadanie tytułu Instruktora Wykładowcy Mirosławowi Stańczykowi.
W związku z rezygnacją Wiesława Ołowskiego z członkostwa w Komisji odbyły się wybory uzupełniające. W ich wyniku, jednogłośnie, członkiem Komisji została Inga Klaybor-Romańska. Został wysłany wniosek do ZG PTTK o zatwierdzenie tej decyzji.
Omówiono program kursu Instruktorów Turystyki Jeździeckiej oraz program kursu adaptacyjnego. Upoważniono Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK oraz
Stadninę Koni Kurki- TREC PTTK do zorganizowania w Kurkach kursów dla Przodowników I stopnia oraz Instruktorów Turystyki Jeździeckiej.
Ustalono również , że 1.04.2017r na zamku w Golubiu-Dobrzyniu, odbędzie się Sejmik Przodowników Turystyki Jeździeckiej PTTK.
 
Omówiono sprawy bieżące i plany na następny rok.
 
Tekst: Inga Klaybor-Romańska